A Miskolc-Alsóvárosi Református Egyházközség Honlapja

Aktualitások - Fogadalomtétel

Főoldal / Fogadalomtétel

Ünnepi körlevél- Alsóváros

Orosz István / 2020-04-04 08:39:58

Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve:
többé tehát nem én élek, hanem Krisztus élbennem;
az életet pedig, amelyet most testben élek,
az Isten Fiában való hitben élem,
aki szeretett engem, és önmagát adta értem
. Gal 2,20

Kedves Testvérek, Barátaim, Szeretett Gyülekezet!

Pál apostol hitvallásával írok most arról az életről, amely a feltámadott Krisztus jelenlétét mutatja bennünk.
Ez az a mennyei kapaszkodó, amely kiemel bennünket a hétköznapi csüggedésből és felemel a nagyheti események csodájához és titkához.

Amikor tavaly elköszöntünk húsvétkor, úgy indultunk el, hogy jövőre ugyanitt, ugyanígy jövünk a kereszthez és örvendünk a feltámadás csodájának.
Vágytunk arra, hogy a belső lelki mélység mellett külsőségeiben is együtt szenteljük meg az ünnepet.
Ám az Úristen most egy rendhagyó húsvétot engedett meg mindannyiunk életében, amire hazánkban nem nagyon volt példa.


Most a külső megszentelésről egyre inkább a belsőre helyeződik a hangsúly.
Lesz ünnepi istentisztelet, de most csak benned és szeretteid körében.
Most úgy jársz a via dolorosan, hogy otthon elcsendesedsz az ige mellett.
És a feltámadás örömét is csak szűk köreidben fogják hallani: Krisztus feltámadt, valóban feltámadt!
Jöjjön ez most valóban a szívünkből, s köszöntsük egymást ezzel, amikor újra visszatérhetünk Isten házába!

Néhány fontos tudnivaló a nagyhéttel kapcsolatban:

- Az ünnep fontosabb alkalmainak anyagát el fogom készíteni azzal a céllal, hogy otthon használjuk.
Az imádságokat, felolvasandó igéket meg is oszthatjuk a jelenlévőkkel.
Kérem, hogy az igehírdetést a családfők olvassák fel (ha van rá leehtőség).

Mindig az adott nap reggelén fogom körbeküldeni online az anyagot a megadott email címekre.. 

Aki még nem adta meg email címét, az jelezze szándékát a miskolc-alsovaros@reformatus.hu címre írt levélben

Kinyomtatva eljuttathatjuk olyan ismerőseinknek, akiknek nincs számítógépük.

- Bár a szokott rendben nem lesz istentisztelet, mégis virágvasárnap, nagypénteken és húsvét első napján istentiszteleti időben nyitva lesz a templom, ha valaki el szeretne csendesedni és itt szeretne imádkozni, annak lesz erre lehetősége 10.00-11.00 között.

Ez a rend akkor áll fenn, ha jövőhéten nem jelentenek be változást a járványhelyzet miatt.

- Keressük az online istentiszteleti anyagokat, ha tehetjük. Az Európa Rádió is közvetít ilyenkor istentiszteleteket.

- Jó szívvel ajánlom húsvétra a nálunk felvett tavalyi ünnepi istentiszteletet is: https://www.youtube.com/watch?v=OzjJe5_oY_A&list=PL0KktOu1sOtGEZeVOxNdCXvAztow83yLL&index=38 -

Nagyon fontos, hogy ne engedjük el az ünnepet azért, mert nem lehetünk nagy számban együtt.

Mindennek a kezdete és vége Isten kezében van.

Ő hoz szabadulást, várjuk ezt reménykedő szívvel és bizalommal!

Isten segedelmében bízva kívánok áldott húsvétot,

Orosz István lp.

tovább